Achtergrond

Voorgeschiedenis

Uit voorgaand onderzoek door PXL Innovatief Ondernemen (2020) bleek dat data-gedreven ondernemen in Limburg (en Vlaanderen) nog in de kinderschoenen staat. 2 op 3 bedrijven is leek/beginner. 90% van de bedrijven erkent nochtans dat data-gedreven ondernemen wel nuttig kan zijn voor hun bedrijf. De belangrijkste belemmeringen zijn tijdsgebrek, ontbreken van expertise en niet weten hoe te beginnen. Verder bleken bedrijven die reeds data-gedreven ondernemen vaak onvoldoende opbrengst te realiseren in verhouding tot de gedane investeringen om meer data-gedreven te kunnen ondernemen.

Onderzoek PXL

Aan de slag met data: eerste stappen naar data-gedreven ondernemen.

Omwille van bovenstaande redenen startte PXL Innovatief Ondernemen een vervolgproject op i.s.m. PXL Smart ICT Het doel van dit project is bedrijven te stimuleren om hun eerste stappen te zetten met data met als doel performanter te ondernemen. Met data wordt alle beschikbare en/of makkelijk vergaarbare data bedoeld die zinvol kunnen zijn om relevante inzichten te verschaffen. Hierbij komen zowel interne en externe data als data afkomstig van bevragingen in aanmerking.

Waarom dit project?

Aan de slag met data: eerste stappen tot data-gedreven ondernemen

Dit project focust zich in eerste instantie specifiek op bestaande dienstverlening van Limburgse aanbieders waarbij data gebruikt wordt om actuele Limburgse bedrijfsuitdagingen onderbouwd aan te pakken. Door beroep te doen op een externe partij kunnen bedrijven de bovengenoemde drempels van gebrek aan tijd, expertise en niet weten hoe eraan te beginnen makkelijker overwinnen. Hogeschool PXL lanceerde een brede oproep (via direct mail, social media, krantenartikel, projectpartners,…) om zoveel mogelijk laagdrempelige gerealiseerde cases van Limburgse aanbieders te verzamelen. Het resultaat vindt je op deze website.

In fase 2 van dit project gaan de onderzoekers van Hogeschool PXL zelf aan de slag om aanvullende cases te realiseren. Ook Limburgse aanbieders zullen de kans krijgen bijkomende, nieuwe cases in te dienen.

down
PXL Smart ICT PXL Innovatief Ondernemen

Volgende Limburgse aanbieders dienden nieuwe cases in: